תקנון פסח 2022

תקנון  פעילות פסח 2022

"כל כרטיס זוכה"

 1. הגדרות

בתקנון זה –

 "עורך המבצע"/ חברת בתי קולנוע תיאטראות בע"מ (מס' חב' 511361412) מרח' מדינת היהודים 91 הרצליה פיתוח
"ההגרלה"                                                                     

   "משתתף"/           תושב ישראל, מעל גיל 18, אשר השתתף בהגרלה זו באופן חוקי בכפוף למגבלות

   "השחקן"               האוסרות הגרלות ו/או השתתפות בהגרלות ו/או השתתפות בהימורים לקטינים מתחת לגיל 18 ובהתאם להוראות תקנון זה. לא ישתתפו בהגרלה עובדי עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של עובדי  עורך המבצע כמבואר לעיל וכל אדם אחר מקבוצת "תיאטראות", "פורום פילם", "יס פלאנט" ו"רב חן" והכל כאמור בסעיף 12 להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ("ההיתר")

"מתחמי יס פלאנט"  בראשל"צ, בקניון איילון, בחיפה, בירושלים, בבאר- שבע ובזכרון יעקב

"מתחמי רב חן"       בקניון גבעתיים, בקניון קריית אונו, בדיזינגוף תל אביב ובקניון מודיעין

"דף הנחיתה"           דף אינטרנט שיפורסם בעמוד הפייסבוק של רשת יס פלאנט (www.facebook.com/yesplanet) ו/ או באתר האינטרנט שלה: www.yesplanet.co.il  ובאתר רשת רב חן: http://www.rav-hen.co.il/  כמו כן, בדף הנחיתה מפורטים, בין השאר תקנון זה, כולל , פרטי הפרסים, לרבות פרטים על אופן מימושם ופרטים נוספים בקשר עם המבצע.

"כרטיס גירוד"         כל מי שרוכש כרטיס לקולנוע בקופות ו/או באתר ו/או באפליקציה, זכאי לקבל בקופות הקולנוע שבמתחמי יס פלאנט ורב חן בלבד, כרטיס גירוד פיזי המקנה את הזכות לקבל פרס מהפרסים, הכל כמבואר להלן.

"הפרסים במבצע"    הכל כמבואר בסעיפים 4 עד 5 להלן בהתאם ובכפוף לפרטים המתוארים בתקנון זה הפרס יימסר כפי שהוא (As Is), הכל כמבואר להלן.                          

"תקופת המבצע"      התקופה בה יערך המבצע ואשר תחל ביום שבו ייפתח השלב הראשון של המבצע

                                ב- 13/4/2022 ועד סיום הפעילות ביום 23/4/2022 בחצות במתחמי רב חן ויס פלאנט; עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי. עורך המבצע יודיע על כל שינוי כאמור בתקופת המבצע בדף הנחיתה.  

"פרסום"                    פרסום המבצע יחל ב- 13/4/2022

"המבצע"                 כל מי שרוכש כרטיס לקולנוע בקופות מתחמי יס פלאנט ורב חן ו/או באתרי החברה ו/או באפליקציה הרלוונטית, זכאי לקבל בקופות הקולנוע בלבד כרטיס גירוד שמקנה את הזכות לקבל פרס מהפרסים המפורטים להלן. אם כרטיס הקולנוע נרכש בקופות או בעמדות האוטומטיות בקולנוע ניתן לקבל את כרטיס הגירוד רק ביום בו נרכש הכרטיס לסרט, ואם נרכש הכרטיס לסרט באינטרנט או באפליקציה, ניתן לקבל את כרטיס הגירוד רק ביום הקרנת הסרט. הטבות לכרטיסי קולנוע ניתן לממש רק יום לאחר הצפייה בסרט בו התקבלה ההטבה/כרטיס הגירוד. הטבות המזנון ניתנות למימוש מיידי.

       "המבצע"                 המבצע כמבואר להלן יוגדר לצורך תקנון זה גם בתור "המבצע".

"התקנון"                  כלל הוראות תקנון זה.

"היתר"                  הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

      "המפקח"                המפקח על מבצע ההגרלות הינו עו"ד ארמרניק גור אריה כמבואר בס' 7 להלן.

 1. כללי

2.1   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2   כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה. 

2.3   האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

 1. תנאי ואופן השתתפות במבצע

3.1            כל מי שרוכש כרטיס לקולנוע בקופות בתי הקולנוע שבמתחמי יס פלאנט ורב חן ו/או באתרי החברה, ו/או באפליקציה הרלוונטית, זכאי לקבל בקופות הקולנוע שברשתות יס פלאנט ורב חן בלבד כרטיס גירוד שמקנה את הזכות לקבל אחד מהפרסים המפורטים להלן.  

3.2            אם כרטיס הקולנוע נרכש בקופות או בעמדות האוטומטיות בקולנוע ניתן לקבל את כרטיס הגירוד רק ביום בו נרכש הכרטיס לסרט, ואם נרכש הכרטיס לסרט באינטרנט או באפליקצייה, ניתן לקבל את כרטיס הגירוד רק ביום הקרנת הסרט.

3.3            הטבות לכרטיסי קולנוע ניתן לממש רק יום לאחר הצפייה בסרט בו התקבלה ההטבה/כרטיס הגירוד. הטבות המזנון ניתנות למימוש מיידי.

3.4  כרטיס הגירוד יינתן כשובר פיזי.

3.5 כרטיס הגירוד לא יוענק במקרה של כרטיסי זיכוי, פיצוי, שוברי מתנה או הזמנות.

3.6  כל כרטיס זוכה באחד מהפרסים המפורטים בסעיף 4 להלן ובכפוף לתנאי המימוש שבסעיף 5 להלן.

3.7 מועדי הפעילות נשוא המבצע ברשת יס פלאנט ורב חן החל מה-13/4/2022 ועד ל- 23/4/2022 בחצות

4. פרסים :

מפרט פרסים יס פלאנט:
מנוי 6 כרטיסים - כולל 6 כרטיסים וניתן למימוש בכל ימות השבוע, כולל חגים ומועדים - ניתן לממש עד 2 כרטיסים בהזמנה ביום. ניתן להזמין באינטרנט ו/ או בקופות בתי הקולנוע.  תקף לשנה  עד ה-30/4/2023. כמות: 10.
כרטיס VIP - כרטיס יחיד לסרט במתחם ה-VIP . השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף בימים א-ד בלבד, לא כולל חגים, חופשות בית ספר (למעט-יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. למימוש בקופות הקולנוע בלבד, בהתאם לנהלי המתחם. תקף עד ל- 30/6/2022. כמות: 150.
כרטיס IMAX - ניתן לממש באולם IMAX בלבד בימים א'-ה', לא כולל חגים, חופשות בית ספר (למעט-יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. כולל תלת ממד. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 30/6/2022. כמות: 200.
כרטיס 4DX - ניתן לממש באולם 4DX בלבד בימים א'-ה'. לא כולל חגים, חופשות ב"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. כולל תלת ממד. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 30/6/2022. כמות: 100.
כרטיס  קולנוע במתנה - כרטיס יחיד לסרט דו מימד באולם רגיל. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, לא כולל חגים, חופשות בי"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, IMAX ,4DX  , SCREENX , VIP ואירועים מיוחדים. ניתן לשדרג לתלת מימד בתוספת תשלום. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד30/6/2022. כמות: 3,550.
IMAX 1+1 במתנה - כרטיס IMAX  דו ממד במתנה, ברכישת כרטיס  IMAX דו ממד במחיר מלא. ברכישת זוג כרטיסי IMAX  תלת ממד תינתן הנחה של 45 ש"ח. 
למימוש בימים א'-ה' בלבד, לא כולל חגים, חופשות ב"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 30/6/2022, כולל חגים וחופשות בי"ס. כמות: 11,000.
כרטיס 1+1 במתנה - כרטיס רגיל במתנה, ברכישת כרטיס רגיל במחיר מלא. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, לא כולל חגים, חופשות ב"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, IMAX ,4DX  , SCREENX , VIP. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 30/6/2022 כולל  חגים וחופשות בי"ס. כמות: 14,000.
פופקורן רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד30/6/2022. כמות: 8,500.
כוס שתיה רגילה במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 12,500.
פופקורן רגיל 1+1 מתנה - פופקורן רגיל במתנה ברכישת פופקורן רגיל במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 50,000.
כוס שתיה רגילה 1+1 במתנה - כוס שתייה רגילה במתנה ברכישת כוס שתייה רגילה במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 50,000.
הגדלת תפריט מגדול לזוגי - תפריט פופקורן זוגי (פופקורן גדול ו-2 כוסות שתייה בינוניות) במחיר של תפריט פופקורן גדול (פופקורן גדול וכוס שתייה גדולה). ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 60,000.
סה"כ: 210,010
מפרט פרסים רב חן:
מנוי 6 כרטיסים רב חן - כולל 6 כרטיסים וניתן למימוש בכל ימות השבוע, כולל חגים ומועדים - ניתן לממש עד 2 כרטיסים בהזמנה ביום. ניתן להזמין באינטרנט ו/ או בקופות בתי הקולנוע.  תקף לשנה  עד ה-30/4/2023. כמות: 4.
כרטיס קולנוע במתנה - כרטיס יחיד לסרט דו מימד באולם רגיל. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, לא כולל חגים, חופשות בי"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, IMAX ,4DX  , SCREENX , VIP ואירועים מיוחדים. ניתן לשדרג לתלת מימד בתוספת תשלום. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד30/6/2022. כמות: 200.
כרטיס 1+1 במתנה - כרטיס רגיל במתנה, ברכישת כרטיס רגיל במחיר מלא. ניתן לממש בימים א'-ה' בלבד, לא כולל חגים, חופשות ב"ס (למעט יולי-אוגוסט) ואירועים מיוחדים. לא כולל תלת ממד, IMAX ,4DX  , SCREENX , VIP. השובר יכובד פעם אחת בלבד. תקף עד 30/6/2022 כולל  חגים וחופשות בי"ס. כמות: 1,500.
פופקורן רגיל במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד30/6/2022. כמות: 700.
כוס שתיה רגילה במתנה - ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 700.
פופקורן רגיל 1+1 מתנה - פופקורן רגיל במתנה ברכישת פופקורן רגיל במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד30/6/2022. כמות: 7,400.
כוס שתיה רגילה 1+1 במתנה - כוס שתייה רגילה במתנה ברכישת כוס שתייה רגילה במחיר מלא. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/2022. כמות: 9,500.
הגדלת תפריט מגדול לזוגי - תפריט פופקורן זוגי (פופקורן גדול ו-2 כוסות שתייה בינוניות) במחיר של תפריט פופקורן גדול (פופקורן גדול וכוס שתייה גדולה). ניתן למימוש בכל ימות השבוע. תקף עד 30/6/202. כמות: 15,000.
סה"כ: 35,004
 

 1. תנאי מימוש הפרסים:

  1. מימוש הפרסים עד לתאריך 30/6/2022 בכפוף לכתוב על גבי השובר למעט מנוי הסרטים שתקף לשנה מהמבצע- עד ה 23/4/2023 לא תינתן הארכה לאף שובר ולא יבוצעו החלפות.
  2. למען הסר ספק, מימוש השוברים המזכים בכרטיס קולנוע, אינו אפשרי אלא רק עבור הקרנות המתקיימות בימים א'-ה', אלא אם כן המדובר בכרטיס VIP המאפשר מימוש בהקרנות המתקיימות בימים א'-ד', הכל בכפוף לאמור בסעיף 4 לתקנון זה לעיל.
  3. הכרטיס הינו חד פעמי ולא ניתן להחליפו
  4. אין כפל מבצעים
  5. עד גמר המלאי
  6. הטבות לכרטיסי קולנוע ניתן לממש רק יום לאחר הצפייה בסרט בו התקבלה ההטבה/כרטיס הגירוד. הטבות המזנון תקפות בכל ימות השבוע וניתנות למימוש מיידי.
  7.  לא ניתן לבטל כרטיס קולנוע שנרכש כדי לממש פרס זהה.
  8. מימוש הפרסים בקופות הקולנוע בלבד, לא ניתן לבצע הזמנה באתרי האינטרנט
  9. ניתן לממש את הפרסים ברשת יס פלאנט וברשת רב חן. ברשת רב חן לא קיימים אולמות IMAX, 4DX ו VIP ; אולמות ה-IMAX קיימים במתחמי הרשת ב- ראשון לציון, ירושלים ובאר שבע; אולמות ה-4DX  קיימים במתחמי הרשת ב- ראשון לציון, ירושלים, חיפה ובאר שבע ; מתחמי ה-VIP קיימים במתחמי הרשת ב- ראשון לציון, חיפה, באר שבע וזכרון יעקב.
  10. כפוף לקביעתו של עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי, מימוש הפרס על ידי הזוכים יוכל להתבצע עם הצגת כרטיס הגירוד הזוכה בקופות בתי הקולנוע המשתתפים במבצע, בהתאם ובכפוף לפרטים המופיעים בתקנון זה כתנאי למימוש הפרס, על כל זוכה להציג במעמד מימושו את כרטיס הגירוד לשביעות רצון עורך המבצע ו/או מי מטעמו. לא מימש זוכה את הפרס עד למועד האחרון למימושו, תתבטל זכותו בפרס, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע.
  1.  

5.13 

 1. תנאי ואופן השתתפות נוספים במבצע:

6.1  כל משתתף במבצע מסכים, מצהיר ומתחייב:

           6.1.1  לא לפעול באופן הנוגד את מטרת המבצע ו/או את תנאי התקנון.

           6.1.2   כי כל הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון ו/או כל פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או         מטרות המבצע תביא לפסילתו של המשתתף מהשתתפות במבצע והכל לפי שיקול דעתו      המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך המבצע.

6.2  כניסה למבצע מהווה הצהרה כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא,            בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון          זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לפעול בתום לב ולא לפעול בניגוד לכל דין.

6.3  לעורך המבצע יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות המבצע, ו/או לתקנון זה, והכל כפי שיחליט עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי.

6.4              עורך המבצע יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את המבצע באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים, כך גם להחליט על היקף פרסום המבצע, כולל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

6.5  השתתפות במבצע זה לקטינים (מתחת לגיל 18) אסורה בהחלט. בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18.

 1. שונות

7.1      תקנון זה יעמוד לעיון באתרי החברה יס פלאנט ורב חן עד חודש לאחר תום תקופת המימוש.

7.2      עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא -  להפסיק או לבטל את המבצע. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע כי המבצע אינו מתנהל כשורה ו/או שנעשים מעשים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע, תעמוד לעורך המבצע הזכות לסיים את המבצע ללא כל דיחוי.

7.3      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לאי  מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך המבצע.

7.4      מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או הפרס המוצע במבצע זה.

7.5      עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע והמפקח, ועורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

7.6      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת מבצע זו  תלויה, בין היתר, בגורמים אחרים שלעורך המבצע והמפקח אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס במסגרת המבצע ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות ו/או כשלים טכניים.

7.7      עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל  תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק, לאף משתתף במבצע זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע ו/או המפקח  עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

7.8      עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו ו/או זכייתו בפרס. עורך המבצע והמפקח לא יהיו אחראים לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע בדף הנחיתה ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

7.9      בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע והמפקח וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, , לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך.

7.10     האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך המבצע והמפקח לא יישאו באחריות בגין

            אי מימוש הפרס, כולו או חלקו, על ידי הזוכה.

7.11     הגעת המשתתף למי ממתחמי יס פלאנט ו/או רב חן, גם לצורך מימוש הפרס, תהיה על חשבונו ואחריותו הבלעדית של המשתתף.

7.12          על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה –

יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכים כמפורט בתקנון זה בלבד. הזוכה פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו ו/או את המפקח ו/או מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרס.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע והמפקח אינם אחראים לאיכות ו/או טיב מי מהפרסים. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת הפרסים, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכים/המשתתפים.

7.13     במידה ולא יממש מי מהמשתתפים את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה ועורך המבצע והמפקח יהיו  פטורים בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.

8.  המפקח

8.1        המפקח על מבצע ההגרלות נשוא תקנון זה הינו עו"ד ארמרניק גור אריה, מרח' דובנוב 20, ת"א טלפון: 03-9618221, דוא"ל [email protected].

8.2  המפקח יפעל על פי הקריטריונים שבסעיף 2 להיתר.

        8.3   המפקח ימסור לכל הפונה אליו עותק מתקנון זה ללא תשלום וזאת באמצעות דוא"ל שיועבר אליו.

פרסום התקנון והמבצע

9.         עורך המבצע/ההגרלה יפרסם את המבצע ותקנון זה באתר האינטרנט של רשת  "YES  PLANET", ורב חן ו/או בדף הנחיתה הכל כמבואר לעיל.

10.           מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות ופרסומת מסחרית לפי           חוק העונשין, התשל"ז – 1997.

11.        חברת בתי קולנוע תיאטראות  בע"מ מאחלת למשתתפים בהצלחה !!!