יום הקולנוע 2018: תקנון

 

1.         עורך המבצע

            התאחדות ענף הקולנוע והחברים בה.

 

2.         שם המבצע

            יום הקולנוע

 

3.         פרטי המבצע

            מכירת כרטיסים לקהל הרחב, לכל הסרטים במחיר עד 10 ₪ (כולל מע"מ)

לסרט רגיל

ו- 14 ₪ (כולל מע"מ), לסרטי תלת מימד (לא כולל משקפיים), לא כולל VIP – בקופה בלבד

או 18 ₪ (כולל מע"מ), כולל משקפיים, בחלק מבתי הקולנוע.

 

            בתי קולנוע רשאים לקבוע מחירים שונים לכרטיסים באולמות לא סטנדרטיים

            (לדוגמא IMAX VIP ,DX4)

                       

            מחירי כרטיסי אינטרנט שונים לפי תעריפי הרשתות השונות.

 

            כרטיסי המבצע תקפים למימוש ב- 22/11/18 בלבד.

 

            לא יתאפשר החזר כרטיס ו/או מימושו במועד אחר מיום המבצע.

 

            אין כפל מבצעים.

 

4.         מטרת המבצע

להגביר החשיפה ולעודד את הציבור הכללי, לבקר בבתי הקולנוע, לערוך הכרות מחודשת עם החוויה הקולנועית המתקדמת, לשפר את תדמית בתי הקולנוע ולהגביר הביקור באופן כללי,

            כמו גם לאפשר ביקור בבתי הקולנוע ולו פעם אחת, למי שידם אינה משגת.

                                                                       

 

 - 2 -

5.         תקופת המבצע

            יום חמישי 22/11/18, במשך כל היום.

 

6.         משתתפים

            כל רשתות בתי הקולנוע, החברים בהתאחדות: תיאטראות ישראל, יס פלנט,

סינמה סיטי, גלובוס מקס, בתי קולנוע לב, קולנוע אילת באילת,

קולנוע בית גבריאל בצמח, קולנוע חן רחובות, סינמטק ת"א, פרמיום אשקלון, מובילנד כרמיאל וכל בתי הקולנוע שירצו בכך.

 

7.         זכאים

            מיועד לכל הציבור.

 

8.         פרסום

            דבר המבצע יפורסם בכל המדיות, לרבות טלויזיה עיתונות, רדיו, אתרי אינטרנט

            וילווה במסע יח"צ.

 

9.         פטור מאחריות

עורכי המבצע פטורים מאחריות בגין נזק, הפסד או אובדן, או הוצאה, למי מהמשתתפים במבצע, במישרין או בעקיפין, בקשר לפעולות עורכי המבצע,

עפ"י מסמך זה.

 

10.       תנאי הרשות להגבלים עסקיים

א.         ההתאחדות והחברים בה, יאפשרו לכל בית קולנוע המעוניין בכך, גם אם אינו חבר בהתאחדות, ליטול חלק ביום הקולנוע, באופן זהה לבתי הקולנוע החברים בהתאחדות.

ב.         ההתאחדות לא תמנע או תגביל בדרך אחרת בית קולנוע, בין שהוא חבר בה ובין שאינו חבר בה, מלגבות עבור כרטיסי קולנוע הנמכרים ביום הקולנוע מחיר נמוך, מזה שקבעה ההתאחדות.

ג.          כל פרסומי ההתאחדות לחברים בה, בקשר עם יום הקולנוע, ינוסחו כך שיובהר כי בתי הקולנוע רשאים לגבות מחיר נמוך, עבור כרטיסי קולנוע הנמכרים ביום הקולנוע, מזה שנקבע על ידי ההתאחדות.