תקנון פעילות בונד לא זמן למות

להורדת התקנון לחצו כאן

תקנון פעילות בונד 2021– לא זמן למות

יס פלאנט

  1. הגדרות

בתקנון זה –

"עורך המבצע"          חברת בתי קולנוע תאטראות בע"מ (מס' חב' 511361412) מרח' הנביאים 18 חיפה.                                                           

   "משתתף" תושב ישראל מעל לגיל 18, אשר משתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה ומילא אחר כל הוראותיו, להוציא את הבאים ובני משפחותיהם: עובדי  עורך המבצע כמבואר לעיל וכל אדם מקבוצת "תיאטראות", "פורום פילם", "יס פלאנט" "ורב חן" וכל אדם הקשור ישירות למבצע ו/או לפרס נשוא המבצע.   

 

"מתחמי יס פלאנט"  בראשל"צ, בקניון איילון, בחיפה, בירושלים, בבאר- שבע ובזכרון יעקב

 

"מתחמי רב חן"  בקניון גבעתיים, בקניון קריית אונו, בדיזינגוף תל אביב, קניון עזריאלי  מודיעין

 

"דף הנחיתה" דף אינטרנט שיפורסם בעמוד הפייסבוק של רשת יס פלאנט (www.facebook.com/yesplanet) ו/ או באתר האינטרנט שלה: www.yesplanet.co.il  ובאתר רשת רב חן: http://www.rav-hen.co.il/  כמו כן, בדף הנחיתה מפורטים, בין השאר תקנון זה, כולל , פרטי הפרס, לרבות פרטים על אופן זכייתו ופרטים נוספים בקשר עם המבצע וגם שאלת הפעילות כהגדרתה להלן .

 

"הסרט"                   "לא זמן למות"  (“No Time to Die”)

 

"הפרס"  סופ"ש זוגי במלון סטאי ת"א 30.9-2.10.21, על בסיס לינה וארוחת בוקר, כאשר לפני כן יהיה איסוף ברכב פאר מביתו של הזוכה, ליס פלנט בראשל"צ, להקרנה פרטית בין השעות 13:00-16:30, האירוח יכלול ארוחה והקרנה פרטית במתחם ה- VIP. בסיום הסרט, תחכה לזוכים הסעה ברכב פאר למלון סטאי ת"א. בתום הסופ"ש, עם פינוי חדר המלון בשעות הבוקר של שבת ה- 2.10, ובתאום מראש, תחכה לזוכים הסעה ברכב פאר חזרה לביתם, הכל כמפורט בסעיפים 4 ו- 5 להלן.  

 

 

"המבצע- תנאי- ההשתתפות בו" רכישה מוקדמת של כרטיס קולנוע לסרט וזאת במכירה המוקדמת בלבד של הכרטיסים לסרט בקופות "יס פלאנט" ו/או "רב חן" ו/או באתר ו/או באפליקציה של מי מהן כמבואר גם בדף הנחיתה לעיל, כאשר הרוכש משתתף בפעילות, עונה על השאלה כהגדרתה להלן, כולל מסירת פרטים מלאים אודותיו וקיבל אישור על הרישום, כולל מספר סימוכין, הכל כמפורט גם בסעיף 3 לתקנון זה להלן.

"שאלת הפעילות"     כמפורט בסעיף 3.3 להלן.   

         

"תקופת המבצע"      התקופה בה יערך המבצע ואשר תחל ביום שבו ייפתח השלב הראשון של המבצע ב- 14/09/2021 ועד סיום הפעילות ביום 23/9/21 בשעה 23:59 ברשת רב חן וברשת יס פלאנט; עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי. עורך המבצע יודיע על כל שינוי כאמור בתקופת המבצע בדף הנחיתה.  

 

"פרסום"   פרסום המבצע יחל ב-14/09/21

 

"התקנון"    כלל הוראות תקנון זה.

 

2. כללי

2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה ופרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, פרסומים באמצעי התקשורת ולרבות האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.2   כותרות סעיפי התקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

 

2.3   האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו מכוון לגברים ונשים כאחד.

 

3. תנאי ואופן השתתפות במבצע

3.1 רכישה מוקדמת של כרטיס קולנוע לסרט וזאת במכירה המוקדמת בלבד של הכרטיסים לסרט בקופות "יס פלאנט" ו/או "רב חן" ו/או באתר ו/או באפליקציה של מי מהן כמבואר גם בדף הנחיתה לעיל.

3.2 הרוכש חייב להשתתף בפעילות על ידי מענה לשאלת הפעילות באתר/דף הנחיתה, כולל מסירת פרטים מלאים אודותיו (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון עדכני וכתובת מגורים- זה אחרון אופציונאלי).

3.3 שאלת הפעילות נשוא תקנון זה הינה "איזה סרט של ג'יימס בונד גרם לכם להתאהב בסדרה ולמה?" כאשר התשובה של המשתתף שאורכה לא יעלה על 400 תווים תפורט בדף הנחיתה.

 3.4 קבלת אישור על הרישום, כולל מספר סימוכין.  

3.5  תקופת המבצע בין ה-14/09/2021-23/09/2021

3.6 פרסום ראשון ב-14/09/21.

3.7 בתום תקופת הפעילות ייבחר זוכה באמצעות נציג מחלקת השיווק של יס פלאנט אשר יצמצם את האפשרויות ל-10 מועמדים סופיים, ו-3 נציגי יס פלאנט יחליטו יחדיו מי הזוכה. הודעה על הזוכה היחיד תימסר לו בסמוך לכך ולא יאוחר מאשר עד ל-26/09/2021, הכל בהתאם וכפוף למידע שמסר בעת הרישום.

3.8 למען הסר ספק, רק משתתף אחד זוכה בפרס והוא חייב להיות מעל גיל 18.

3.9 הפרס יימסר לזוכה AS IS.

3.10 לעורך המבצע שיקול דעת אבסולוטי לפסול רישום הלוקה בחסר ו/או תשובה לשאלת הפעילות הכוללת תכנים מסיתים ו/או לשון הרע ו/או לשון סקסיסטית ו/או פוגענית לכל קבוצת אוכלוסיה.

4.  הפרס:

4.1 ב-30/09/2021 יאסוף רכב פאר את הזוכה ובן/בת זוגו מביתו של הזוכה ליס פלאנט בראשל"צ וזאת להקרנה פרטית של הסרט שתערך בין השעות 13:00 לבין 16:30 (בערך).

4.2 האירוח יכלול ארוחה והקרנה פרטית במתחם ה-VIP שבבית הקולנוע.

4.3 בסיום הסרט יביא אותו רכב פאר את הזוכה ובן/בת זוגו למלון סטאי בתל-אביב (להלן: "המלון").

4.4  הפרס כולל סופ"ש זוגי במלון בתאריכים כדלהלן: מיום ה' ה-30/09/2021 משעות אחה"צ המאוחרות

      עד שבת ה-2/10/2021 בבוקר בהתאם למועד הפינוי המקובל במלון.

4.5 האירוח במלון הוא על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד. על בסיס חצי פנסיון

4.6 ההודעה לזוכה על זכייתו תימסר לו לא מאוחר יותר מאשר עד לשעות הערב של ה-   25/09/2021 , כאשר והיה והזוכה לא יענה לפנייה לטלפון שמסר ו/או לפנייה לדוא"ל שמסר, יפנה נציג עורך המבצע למשתתף אחר במבצע וכך הלאה עד שימצא זוכה העומד בדרישות תקנון זה, הכל על פי שיקול דעתו של עורך המבצע.

4.7  ההודעה על הזכייה בפרס תועבר לזוכה טלפונית ו/או באמצעות דוא"ל.

4.8  הזכייה בפרס תזכה את הזוכה בחדר סטנדרטי אחד לשני אנשים (לזוכה והמלווה) כולל ארוחת בוקר וארוחת ערב. אירוח על בסיס חצי פנסיון

4.9 הפרס יימסר לזוכה AS IS.

 

4.10 הזוכה חייב להיות מעל גיל 18.

4.11 בית המלון הנבחר יקח את פרטי כרטיס האשראי של הזוכה ולחילופין הפקדת מזומן כדי להבטיח   

תשלום הוצאות נלוות/חריגות.

4.12 הזוכה אינו רשאי להעביר את זכאותו לפרס לאחר ללא הסכמה מראש ובכתב של עורך המבצע.

4.13 הזוכה אינו רשאי לצרף אדם אחר חוץ מהמלווה לאירוע הקרנת הסרט .

4.14 הזוכה אינו רשאי לפדות את זכייתו בשווה ערך, כולל מזומן.

4.15 למען הסר כל  ספק, עורך המבצע אינו אחראי לאיכות הפרס וכל הקשור והנובע ממנו, כולל איכות הסרט וספקי השירות, כולל בית המלון שבו ישהה הזוכה ומלווהו.

4.16  עורך המבצע יהיה רשאי לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, אלא אם כן ביקש הוא במפורש ובכתב שלא לעשות כן.

  1. 5. תנאי מימוש הפרס.                                              1. הזוכה מתחייב להודיע על כי ברצונו לממש את זכאותו לקבלת הפרס לא יאוחר מיום א' ה- 26/09/2021 עד השעה 19:00 בערב.
    1. בעצם ההשתתפות במבצע זה מצהיר ומתחייב כל משתתף ו/או זוכה, כתנאי הכרחי להשתתפות ולזכייה במבצע כי הוא מסכים לכל תנאי תקנון זה וכדלהלן:

 

(1) לעורך המבצע שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום המבצע
     והזוכה ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

(2) כי זכייתו (במידה וזכה) לא הושגה תוך הפרת תנאי תקנון זה.

 

5.3  על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה –

יובהר כי הזכייה בפרס מזכה את הזוכה כמפורט בתקנון זה בלבד. הזוכה פוטר בזאת את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור בפרס.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, עורך המבצע אינו אחראי לאיכות המלון. חובת עורך המבצע הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה.

 

5.4 במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו, או לשינוי מהות הזכייה ועורך המבצע יהיה  פטור בכל מקרה מכל פיצוי שהוא.

 

    1.  סמכות השיפוט בכל דבר הנובע מתקנון זה הוא לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

 

6.שונות

 

6.1      תקנון זה יעמוד לעיון באתרי החברה יס פלאנט ורב חן.

 

6.2      עורך המבצע יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא -  להפסיק או לבטל את המבצע. מבלי לפגוע בכלליות האמור, בכל מקרה שייוודע לעורך המבצע כי המבצע אינו מתנהל כשורה ו/או שנעשים מעשים ו/או מבוצעות פעולות על ידי גורם כלשהו אשר יש בהן כדי לגרום נזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך המבצע, תעמוד לעורך המבצע הזכות לסיים את המבצע ללא כל דיחוי.

 

6.3      מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך המבצע לא יהיה אחראי לאי  מימוש הפרס ו/או לביטולו של המבצע או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך המבצע.

 

6.4      מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע לא יישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע זה ו/או הפרס המוצע במבצע זה, כולל בית המלון שבו יתאכסנו הזוכה והמלווה .

 

6.5      עורך המבצע לא יהיה אחראי בגין תקלות טכניות ו/או אחרות באמצעותן מתבצע המבצע לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה נגד עורך המבצע, ועורך המבצע לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

 

6.6      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים כי הוא ער לכך, שעריכת מבצע זו  תלויה, בין היתר, בגורמים אחרים שלעורך המבצע אין שליטה ו/או   אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל, לרבות, נזק שנוצר מאי קבלת הפרס מסיבות שאינן תלויות בעורך המבצע ו/או באי מימושו בשלמותו ו/או נזק שנוצר כתוצאה מפעילות של צד שלישי ו/או כשלים טכניים.

 

6.7      עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל  תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך המבצע \לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך המבצע רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את המבצע ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק, לאף משתתף במבצע זו לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך המבצע  עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.

 

6.8      עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין קיצור תקופת המבצע או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במבצע זו ו/או בעת מימוש הפרס, ו/או בקשר לפרס לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במבצע זו ו/או זכייתו בפרס. עורך המבצע לא יהיה אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע בדף הנחיתה ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

 

6.9      בכל מקרה לא תהיה למשתתף שזכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד עורך המבצע וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, במבצע זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המבצע, לאופן בדיקת וקביעת הזוכה, לאופן          קבלת ומימוש הפרס, ולנותני השירותים הקשורים בכך, כולל המלון.

 

6.10     האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך המבצע לא יישא באחריות בגין

            אי מימוש הפרס, כולו או חלקו, על ידי הזוכה.

 

6.11     למען הסר כל ספק, במקרה של ביטול הקרנת

הסרט נשוא תקנון זה מכל סיבה שהיא שאינה תלויה בעורך המבצע ו/או מי מטעמו, הרי שעורך המבצע ו/או מי מטעמו אינו מחויב ליתן לזוכה ולמלווה שלו כל פיצוי שהוא בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם, ככל שייגרם, לזוכה ו/או למלווה שלו, כולל כל פיצוי כספי או אחר שהוא, למעט זוג כרטיסים חלופי למתחם ה-VIP בראשל"צ למועד מאוחר יותר.

 

6.12  ביצוע רישום לפעילות על ידי המשתמש, מהווה את הסכמתו של המשתתף לשליחת הודעות דוא"ל    

         ומסרונים על ידי החברה. לכל מידע נוסף בנושא אנו ממליצים לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו https://www.yesplanet.co.il/static/iw/il/privacy-policy-il  

         

 

פרסום התקנון והמבצע

7.         עורך המבצע יפרסם את המבצע ותקנון זה באתר האינטרנט של רשת  "YES  PLANET", ו"רב חן" הכל כמבואר לעיל.

 

8.         חברת בתי קולנוע תאטראות בע"מ מאחלת למשתתפים

בהצלחה!